Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou

Biserica actuală a mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” a fost începută în 1514 de către fiul lui Ștefan cel Mare, Bogdan al III-lea cel Orb și terminată de fiul lui Bogdan, Ștefăniță în anul 1522.

În biserică se păstrează moaștele Sfântului Ioan cel Nou, martirizat în Cetatea Albă (la sud de Republica Moldova, în Ucraina de azi) pe la anul 1332.
Arhitectura bisericii
Este construită în stilul bisericilor lui Ștefan cel Mare în plan triconic. Are pridvor închis, pronaos, naosți altar. Pridvorul este boltit, cu o calotă sferică, sprijinită pe arcuri piezișe și pe două arcuri longitudinale. Ușa de intrare în pronaos are aspectul unui portal, în stil gotic-moldovenesc, cu o ramă dreptunghuilară și patru rânduri de muluri terminate în arc frânt. Bolta pronaosului este împărțită în două compartimente, printr-un arc transversal. Fiecare compartimentare are câte o calotă de arcuri piezișe. Pilaștrii dreptunghiulari care au capiteluri profilate, simple, susțin arcele de piatră. Peretele despărțitor dintre naos și pronaos a fost îndepărtat în 1796. Deasupra naosulșui se înalță turla așezată pe două baze poligonale în arcuri piezișe și pandativi caracteristici stilului moldovenesc. Este ornată cu ocnițe și discuri smălțuite.  Bolțile absidelor sunt în semicalotă, în exterior are nouă contraforturi, câte patru de fiecare latură, iar unul mai mic la altar. Absidele laterale au câte cinci firide lungi, iar în absidia altarului sunt nouă firide. Sub streașină sunt două rânduri de ocnițe semicirculare. Ferestrele au fost mărite ulterior. Acoperișul din 1910 peste pridvor și pronaos este în patru ape, iar partea din față este semicirculară.
Pictura
Este executată în tehnica frescă, în stil bizantin, în anul  1534 domn fiind Petru Rareș nu se cunoaște numele meșterilor. A fost curățată de fum și reâmprospătată în anii 1906-1909 de pictorul Iohan Viertelberger. Menționăm o parte a scenelor pictate. În altar sunt reprezentate Maica Domnului, Împărtășirea Apostolilor. În naos, în calota turlei se află Iisus Pantocrator. În tabloul votiv pe latura de vest se mai păstrează doar chipul lui Ștefăniță vodă, iar pe latura de sud se pot vedea chipurile lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, și ale familiei Movileștilor. În pronaos sunt reprezentate Sinoadele Ecumenice, iar în calotă, Fecioara rugându-se. La exterior, pictura s-a deteriorat și a fost tencuită, în afară de latura sudică, unde se mai păstrează încă. Pe fond albastru se poate vedea „Arborele lui Iesei”  încadrat de filosofii antici, „Acatistul Maicii Domnului”, „Pilda fiului rătăcitor” și „Cucerirea Constantinopolului”. La est de biserică este Paraclisul construit în anii 1626-1629 de Mitropolitul Anastasie Crimca. A fost reparat în 1976-1977. Corpul de chilii a  fost construit în sec. al XVIII-lea, iar reședința în 1894. În mănăstire se află depozitul de carte veche romănească al județului Suceava.
TOP